Belangrijke telefoonnummers uit het wijkblad


Belangrijke Telefoonnummers voor Brakkenstein uit wijkblad juli 2023. In het september nummer zijn geen wijzigingen, dus de lijst van juli geldt nog.


BelangrijkeTelefoonnummersBlz43_wijkbladJuli.pdf