Belangrijke telefoonnummersBelangrijke telefoonnummers uit wijkblad Brakkenstein augustus 2020

 • Alarmnummer: 112

 • Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinck-

 • straat 5, (024) 3 553 062

 • Apotheek: Zuider Apotheek Brakkenstein, Heyendaalse-

 • weg 288, (024) 2 082288

 • Stichting Begraafplaats St. Barbara Brakkenstein: be-

 • graafplaats: 06-4576 2398; administratie: (024) 3551148

 • Brandweer: (024) 3 297 599

 • Breng Klantenservice: 0900 266 63 99; van ma t/m za

 • van 8-19 uur

 • Bureau Toezicht: 14 024

 • BUUR - Wijkplaats & Eetcafé: (024) 663 4659

 • Buurtsportcoach Brakkenstein: Willem Hock: 06-

• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: Bel met Veilig Thuis op 0800-2000

25743328
• Buurtzorg Nijmegen Brakkenstein, wijkverpleging:

06-12 14 91 36

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657

 • Dar Klantenservice: ook Grofvuilservice: (024) 371 60 00

 • De Lindenberg: (024) 327 39 11

 • Dierenambulance: (024) 355 02 22

 • Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00

 • Edwin van Haveren, wijkmanager, via secretariaat wijk-

management: (024) 32 99 675

 • Gemeente Nijmegen: 14 024

 • GGD: 088-1447144

 • Helen Franken, wijkregisseur: 06 51 499701

 • Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80

 • Kindertelefoon: 0800 04 32

 • KBO Wijkcomité Brakkenstein: is opgeheven; tijdelijk

 • secretariaat KBO bellen: (024) 377 46 85

 • Lux: 0900 589 46 36

 • Medisch centrum Brakkenstein: (024) 355 23 39

 • Meld- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen: 14 024

 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

 • Meldpunt Kindermishandeling: 0800 – 2000

 • Milieupolitie: 14 024

 • Politie: 0900 88 44 via dit algemene nummer zijn ook

de nieuwe wijkagenten Marcel Rutten en Penny Wiss te

bereiken

 • Radboudumc: (024) 361 11 11

 • Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11

 • Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 0101

 • Sociaal Wijkteam Zuid: 088 00 11 300

Voor vragen en problemen rond ziekte en beperkingen, zelfstandig wonen en voorzieningen, zo veel mogelijk oplossingen in de buurt

 • Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00

 • Talis: Mazin Maasoom Taliscontactpersoon voor Brak-

kenstein, 06-50 696054
• STIP Zuid Info en advieslijn: (024) 350 20 00. Adres:

Wijkcentrum De Schakel in Grootstal aan de Archime- desstraat 9. Openingstijden: maandag 9.30-12.30, dinsdag 13.30 tot 16.30 en vrijdag 9.30 tot 12.30.

• Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 06-51991276

• Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl, kunt u niet op internet en hebt u vragen: 06-25356417

• Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top: (024) 356 34 95, voor inlichtingen Ankie Jansen:
06- 50283635

• ZZG-zorggroep: (024) 366 57 77 vraag om team Wijkver- pleging Brakkenstein