Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers Wijkblad Brakkenstein

 • Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
 • Alarmnummer: 112
 • Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinckstraat 5, tel 024 3 553 062
 • Bel- en Herstellijn: 14 024
 • Brandweer: (024) 3 297 599
 • Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
 • Bureau Toezicht: 14 024
 • BUUR - Wijkplaats & Eetcafé - 024 663 4659
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
 • Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
 • Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
 • De Lindenberg: (024) 327 39 11
 • Dierenambulance: (024) 355 02 22
 • Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
 • Edwin van Haveren, wijkmanager, via secretariaat wijkmanagement: (024) 32 99 675
 • Gemeente Nijmegen: 14 024
 • GGD: (024) 3 297 297
 • Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
 • Inge van den Hoogen, wijkregisseur (024) 3293167 (06) 15 90 39 75
 • Kindertelefoon: 0800 04 32
 • KBO Brakkenstein: Maria Franssen (024) 3540355

       André Arts (024) 3563084

 • Lux: 0900 589 46 36
 • Medisch centrum Brakkenstein (024) 3 552 339
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
 • Meldpunt Kindermishandeling: 0800 - 2000
 • Milieupolitie: 14 024
 • Politie: 0900 88 44 (via dit algemene nummer is ook Jan van Uden, wijkagent te bereiken)
 • Radboudumc: (024) 361 11 11
 • Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
 • Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101
 • Sociaal Wijkteam Zuid, via de STIP – info en advieslijn: 088 00 11 300
   (bij vragen en problemen rond ziekte en beperkingen, zelfstandig wonen en voorzieningen, zo veel mogelijk oplossingen in de buurt)
 • Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
 • Talis: (024) 3 523 911
 • STIP Zuid: Info en advieslijn 088 00 11 300; te vinden in het Hart van Hatert, Couwenbergstraat 14, Nijmegen. Openingstijden maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 13.30. Voor al uw vragen, informatie en advies. Voorbeelden: vragen over een brief of opvoeding of als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren of bij het doen van boodschappen. Ook kunt u terecht voor ontmoeting en verbinding, bijvoorbeeld als u nieuw bent in de wijk en in contact wilt komen met andere mensen.
 • Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 06-51991276
 • Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl, 06-25356417
 • Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top: (024) 3 563 495, voor inlichtingen Ankie Jansen: 06-50283635
 • ZZG-zorggroep: (024) 2 665 777, vraag naar team Wijkverpleging Brakkenstein