Menu

Belangrijke telefoonnummers


Belangrijke telefoonnummersWijkblad Brakkenstein 

 • Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26

 • Alarmnummer: 112

 • Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijl-

  linckstraat 5, tel 024 3 553 062

 • Brandweer: (024) 3 297 599

 • Breng Klantenservice: 0900 – 266 63 99; van maandag

  t/m zaterdag van 8-19 uur

 • Bureau Toezicht: 14 024

 • BUUR - Wijkplaats & EetcafĂ© - 024 663 4659

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657

 • Dar Klantenservice: (024) 371 60 00

 • Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26

 • De Lindenberg: (024) 327 39 11

 • Dierenambulance: (024) 355 02 22

 • Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00

 • Edwin van Haveren, wijkmanager, via secretariaat wijk-

  management: (024) 32 99 675

 • Gemeente Nijmegen: 14 024

 • GGD: (024) 3 297 297

 • Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80

 • Inge van den Hoogen, wijkregisseur (024) 3293167 (06)

  15 90 39 75

 • Kindertelefoon: 0800 04 32

 • KBO Brakkenstein: Maria Franssen (024) 3540355

  André Arts (024) 3563084

 • Lux: 0900 589 46 36

 • Medisch centrum Brakkenstein (024) 3 552 339

 • Meld- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen: 14 024

 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

 • Meldpunt Kindermishandeling: 0800 - 2000

 • Milieupolitie: 14 024

 • Politie: 0900 88 44 (via dit algemene nummer is ook Jan

  van Uden, wijkagent te bereiken)

 • Radboudumc: (024) 361 11 11

 • Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11

 • Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101

 • Sociaal Wijkteam Zuid, via de STIP – info en advieslijn:

  088 00 11 300
  (bij vragen en problemen rond ziekte en beperkingen,zelfstandig wonen en voorzieningen, zo veel mogelijkoplossingen in de buurt)

 • Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00

 • Talis: Mazin Maasoom is de nieuwe Talisman voor

  Brakkenstein, tel 06-50 69 60 54

 • STIP Zuid: Info en advieslijn 088 00 11 300; te vinden

  in het Hart van Hatert, Couwenbergstraat 14, Nijmegen.Openingstijden maandag tot en met donderdag van
  9.30 tot 13.30. Voor al uw vragen, informatie en advies.Voorbeelden: vragen over een brief of opvoeding of alsu hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren ofbij het doen van boodschappen. Ook kunt u terecht voorontmoeting en verbinding, bijvoorbeeld als u nieuw bentin de wijk en in contact wilt komen met andere mensen.

 • Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenen-daal: 06-51991276

 • Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl, 06-25356417

 • Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top:(024) 3 563 495, voor inlichtingen Ankie Jansen: 06-

  50283635

 • ZZG-zorggroep: (024) 2 665 777, vraag naar team Wijk-

verpleging Brakkenstein