Wegwijzer024.nl Onderstaande  informatie is in oktober 2017 op mijnbrakkenstein.nl  gezet als nieuwsbericht:

Deze week lanceert Sterker sociaal werk de campagne ‘Zoek het lekker zelf uit!’. Iedereen met een vraag op het gebied van welzijn, wonen en zorg kan op wegwijzer024.nl snel en makkelijk de juiste organisatie, dienst of activiteit in het sociale domein vinden. 

Wegwijzer024.nl is een initiatief van Sterker sociaal werk (voorheen Swon het seniorennetwerk en NIM maatschappelijk werk), en is tot stand gekomen in samenwerking met Stips, Sociaal Wijkteams, opbouwwerkers en wijkvrijwilligers. De zoeksite is afgelopen voorjaar gelanceerd. De sociale kaart groeit hard en bevat al meer dan twaalfhonderd verschillende activiteiten, organisaties en diensten in Nijmegen. Denk daarbij aan onderwerpen als: hulp door vrijwilligers, praktische hulp thuis, psychische hulpverlening, werk en inkomen, wonen en belangenbehartiging. 

 

Wijkactiviteiten snel zelf vinden 

Naast stedelijke organisaties en diensten staan ook inmiddels ontzettend veel wijkactiviteiten op wegwijzer024.nl. Wil je graag wat doen met buurtgenoten en ben je op zoek naar een zanggroep, taalmaatje, buurttuin of koffieochtend voor ouderen? Zoek het dan, zoals de campagne zegt, lekker zelf uit! Door de filtermogelijkheden op de website vind je het aanbod in je wijk snel en makkelijk. Alle sport en bewegingsactiviteiten van de gemeente (Bureau Sportservice) zijn sinds deze week ook via de Wegwijzer te vinden.  

 

Alles over schuld en armoede  

In samenwerking met de gemeente zijn nu ook alle organisaties die zich bezighouden met schuld en armoede in de Wegwijzer opgenomen. Alle mogelijkheden voor inkomenstegemoetkoming, schuldhulpverlening en verschillende beheer- en bewindvoerders staan onder het thema schuld en armoede overzichtelijk bij elkaar. Hiermee voorziet de Wegwijzer ook meer en meer in de behoefte van professionals naar themagerichte informatie. En de website is nog volop in ontwikkeling, er komen dus steeds meer thema’s en filteropties bij. 

 

Kom je er zelf niet uit? 

Vind je op wegwijzer024.nl toch niet wat je zoekt, dan kun je met je vraag binnenlopen bij de Stip in je wijk of bellen naar de STIP Zuid Informatie- en Advieslijn, tel. 024 350 2000. De Informatie- en Advieslijn is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-16.00 uur. 

 

Activiteiten melden 

 

Om wegwijzer024.nl zo up-to-date, volledig en juist mogelijk te houden, roepen de makers van de site de hulp in van alle Nijmegenaren. Organiseer je een activiteit, mis je iets of zie je iets dat niet klopt? Via een button op de website kun je een nieuwe activiteit of wijziging eenvoudig doorgeven. Medewerkers van Sterker controleren de inhoud van de Wegwijzer regelmatig en vullen deze aan. Meer info: Wegwijzer024.nl