Werkgroep wijkwebsite mijnbrakkenstein

Plan van aanpak 2018/2019

Plan van Aanpak Uitbouwen mijnbrakkenstein.nl

Te leveren prestaties/aandachtspunten Seizoen 2018 tot 2019


 • Toename van 394 tot 450 ingeschreven buurtbewoners.
 • Toename van 67 tot 75 organisaties/verenigingen.
 • Wekelijkse Buurtmail en Facebook afstemmen en elkaar laten versterken.
 • Ongeveer 1 x per week nieuws plaatsen/ blijven zorgen voor een goed gevulde agenda; na bezoek van activiteit binnen een week een verslag plaatsen.
 • Bespreken in september van de verzonden rapportage naar de gemeente.
 • Opstellen van jaaragenda in september/oktober; de werkgroep laten aansluiten bij activiteiten van verenigingen, jubilea. Het mes snijdt dan aan twee kanten, we laten ons zien en we kunnen mensen helpen. Al afgesproken: aanwezig bij rommelmarkt Tarcisius begin september en op de Winterfair.
 • Minimaal 5 Organisaties helpen/uitnodigen zelf hun agenda actueel te vullen, nieuws te plaatsen: TALIS, HAN, STIP, Wijkraad. De ontvangen feedback in september of oktober in de werkgroep bespreken.
 • Jongeren: Kinderen van de basisschool vragen filmpjes op onze site te zetten, in afstemming met de school
 • Eigen logo voor de site ontwerpen.
 • Minimaal 1x een promotiecampagne organiseren.
 •  1x per jaar een borrel als dank voor de inzet; plannen in september
 • Werkgroep leden bezoeken informatiebijeenkomsten van Mijnbuurtje.
 • Uitbreiding van vraag en aanbod in samenwerking met STIP/BUUR.
 • Blijven vermelden in alle externe communicatie dat een bijdrage is verkregen uit het budget wijkactiviteiten bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
 • 1 x tussentijdse evaluatie met de gemeente; m.b.v. plan van aanpak en succesfactoren voor een online verbonden buurt.
 • Benutten van Dashboardgegevens; maandelijks bespreken en daarna publiceren op de site op de site.
 • Iedere maand een nieuwe spreuk in de Witte Balk plaatsen.
 • Schriftelijk feedback vragen aan minimaal de 5 eerdergenoemde organisaties.
 • Eindevaluatieverslag schrijven en indienen van een nieuwe subsidieaanvraag in juli 2019 in principe conform de afgelopen jaren.
 • AVG-document afmaken en Geheimhoudingsdocument vaststellen.
 • Uitleg geven over de vindplaats van nieuws, berichten op de site (benutten zoekfunctie).

Deel dit bericht!