Pater Eijmardweg; feiten en extra foto's


Feiten en extra foto’s over de Pater Eijmardweg voor de wijkwebsite. Aanvulling op artikel in wijkblad Brakkenstein van augustus 2020.

Rob Essers vermeldt in zijn bekende straatnamengids van Nijmegen:

Pater Eijmardweg

openbare ruimte ID 0268300000001464

wijk 18 - Brakkenstein 

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1930: Pater Eijmardweg
ptt post 1978: eymardwg, ptr

Pierre Julien Eymard (La Mure 4 februari 1811 – La Mure 1 augustus 1868), stichter van de Congregatie van het Heilig Sacrament (Societas Sanctissimi Sacramenti), in 1962 door paus Johannes XXIII heilig verklaard; zie www.heiligen.net

"Deze weg, door de gemeente aangelegd op grond, welke door haar werd overgenomen van de Fondation du Saint Sacrament, Brakkestein, is op verzoek van genoemde stichting Pater Eijmardweg genoemd 'naar de in de nabijheid gelegen school en een huis van gelijken naam'.
Pierre Eijmard werd geboren te La Mure (Frankrijk) 4 Februari 1811 en is aldaar overleden op 1 Augustus 1868. In 1856 stichtte hij de congregatie der priesters van het Allerheiligst Sacrament. Hij werd in 1925 door Paus Pius XI zalig verklaard." (Teunissen 1933)

"In de kerk van Brakkenstein staat van hem een borstbeeld." (Hendriks 1987)

Dit borstbeeld is een kopie van een bronzen beeld uit 1863 van Auguste Rodin (1840-1917) die zelf korte tijd novice is geweest bij Pater Eymard.

schrijfwijze
De gemeenteraad heeft in 1930 conform het raadsvoorstel van B&W d.d. 7 maart 1930 de naam Pater Eijmardweg (met ij) vastgesteld.
 

Beschrijving van de Pater Eijmardweg:

Vanaf de Heyendaalseweg begint de beschrijving. Op de hoek staan de blauw paars geel en rood gekleurde schoolpaaltjes en op straat een grijsgeklinkerde strook met in grote witte klinkers SCHOOLZONE.  Eerst een verkeersbord met 30 km zone en ruim een meter erna een bord met schoolzone 15 km aanduiding.

Een klein stukje maar om 30 km te rijden.

 Het voormalige Groospand heeft nu huisnummers 33 tot en met 25. Via Wim ontving ik een blauwdruk/bouwtekening van het gebouw. Zie foto. 

Aan deze kant van de weg staan 9 eikenbomen, het zijn slanke bomen, zeg maar zuil-eiken. Op nummer 23 een vrijstaande woning en daarna het oude schoolpad dat nu is betegeld. Je kunt hier naar de kinderopvang: KION heeft nummer 21 en naar de nieuwe school lopen, op de plaats waar vroeger de Pater Eymardschool stond. De straat heeft rode klinkers. De Tarcisiusschool heeft nummer 19 en op nummer 17 is Nannies gevestigd.  Huisnummer 15 ontbreekt. Op nummer 13 het voormalige Thomasklooster. Hierin zijn nu zes Talis appartementen gesitueerd. Zie foto:

 

 

De bewoners kunnen parkeren op eigen terrein, ik zag ook een mooie groente tuin. De stenen schuur van de nonnen staat er nog, zegt Wim. Het is een gemeentelijk momument, Wim wijst een rood-zwart monumentenschildje van de gemeente nijmegen aan. Zie foto:

Dan volgt een transformatorhuisje. huisnummer 11 en 9 ontbreken.   Waar vroeger Jozefhof gelegen was ligt nu een vierde deel van gebouw De Veste. Op 7 en 5 zijn appartementen gelegen. Dan zijn we bij de Driehuizerweg. Aan de andere kant van de weg tel ik 7 lantaarns, voorzien van Ledlampen. De meeste woningen aan deze kant zijn twee onder een kap woningen: 2 en 4; 6 en 8; 10 en 12; 14 en 16; 18 en 20; 22 een witte vrijstaande woning; 24 en 26; 28 en 30; 32 en 34  en daarna drie op een rij 36-40. Daarna volgt het hoekhuis, dat nummer 231 is aan de Heyendaalseweg. Hier woonde vroeger melkboer en kruidenier Herman Hoek.  Je kijkt nu  in de Kanunnik Faberstraat. Op de hoek Café de Muts. Tot 1960 stond hier een replica van het voormalige Groospand, zie foto. 

Op deze  foto is de Kanunnik Faberstraat nog niet aangelegd. 

Hieronder nog een paar mooie afbeeldingen uit archief van Marianne en Wim Groos

Hieronder Huize Eijmard, nu Favre, Heyendaalseweg 282.

Heeft u ook foto's of andere bijzonderheden over de straat, laat het dan weten.

Henk Sikking.