Mijnbrakkenstein.nl

Inloggen of inschrijven

Stefan Daamen
13 maart 2019

Op 20 maart mag u weer stemmen voor het waterschap, wist u dat er een kandidaat in de wijk woont?

AWPenLRR: niet politiek, wel lokaal

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een partij speciaal opgericht voor de waterschapsverkiezingen met voornamelijk technisch opgeleide, deskundige leden.

De LRR (Lokale Regiobelangen Rivierenland) is een in 2008 door Lokale partijen opgerichte partij, met als missie de lokale belangen van de inwoners te vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur. Beide partijen zijn sindsdien vertegenwoordigd in het algemene bestuur van Waterschap Rivierenland. Bestuurders en fractieleden zijn leden van een Lokale Partij of met een technische achtergrond, die ervaren en goed op de hoogte zijn van bestuurlijke en waterschapszaken.

Stefan Daamen is lijsttrekker:

“Waterveiligheid en schoon water zijn veel te belangrijk om over te laten aan partijpolitiek. Laat deskundigen, die verbinding hebben met lokale partijen, de koers van het waterschap bepalen. Het waterschap is er voor u. Ik ben waterbouwkundige met ruime werkervaring in water en afvalwaterzuivering en heb 10 jaar bij het waterschap gewerkt. Ik weet dus waar het om gaat.

Met deze kennis kan ik uw belangen en wensen inbrengen in het waterschapsbestuur.

• Als inwoner betaalt u veel waterbelasting in vergelijking met bedrijven. Ik wil een eerlijk systeem, waarbij de gebruiker betaalt voor de inspanning, die het waterschap levert en niet afschuiven op inwoners.

• In het Rivierenland liggen veel dijken, die belangrijk zijn voor de veiligheid en belangrijke verkeerswegen beschermen tegen overstromingen. De dijken moeten worden versterkt in het algemeen belang. Een pittig deel van die nationale rekening komt op uw bord! Dat is geen eerlijke verdeling, dat moet dus anders.

• De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat wateroverlast en droogte elkaar snel

afwisselen. Daar moet het watersysteem op worden ingericht en gaan we samen met

uw gemeente aan werken.

• De waterkwaliteit is nog niet overal goed en ook insecten hebben het moeilijk. Daarom  stimuleren wij biologische landbouw. Wij willen nu werken aan een robuust waterschap en voorkomen dat de volgende generaties de rekening betalen!

De afgelopen periode heb ik mij als bestuurder ingezet voor een democratisch waterschap,

dat keuzes durft te maken. Met uw stem kan ik daar straks verder invulling aan geven.”

Heeft u vragen bel 06 15829464 of mail s.daamen@algemenewaterschapspartij.nl

Deel dit bericht!

Reacties

Hans Ronhaar
15 maart 2019

Hehehe, blij dat ik op iemand kan stemmen uit de buurt !!!!