MijnBrakkenstein.nl

Inloggen of inschrijven

Jaarverslag Wijkraad Brakkenstein 2018

  • 216 weergaven


Jaarverslag wijkraad Brakkenstein 2018.

Samenstelling wijkraad.
De wijkraad is een groep bewoners van de wijk Brakkenstein die de algemene belangen behartigt van de bewoners van Brakkenstein. De wijkraad is een vereniging. Ieder lid is deelnemer van de wijkraad op persoonlijke titel. In 2018 heeft de wijkraad bewoners van de wijk opgeroepen lid te worden van de vereniging. Ook is besloten de aanwezige leden bestuur te noemen.

Samenstelling bestuur in 2018: Hermine Groenendaal voorzitter, Leo Meerts vicevoorzitter, treedt af in juni, Willem Kienhuis secretaris, treedt af in juni,  Ine Bergervoet penningmeester en de algemene leden Annelies de Wildt, Stefan Daamen, Toon Pelkmans, treedt af op 24 september. Rob van Westrienen, Henk Sikking, Tjeerd van den Broek en Helga Ariaens.

Werkwijze en activiteiten.

We  werken samen met wijkmanager Edwin van Haveren en wijkregisseur Inge van den Hoogen. Zij ontvangen de notulen van onze vergaderingen. Tijdens de vergaderingen bespreken we ingekomen berichten of e-mails, brieven van de gemeente, brieven of vragen van wijkbewoners of organisaties. De wijkraad neemt deel aan de volgende werkgroepen: Parkeren en Pilot Omgevingsplan Heyendaal. De wijkraad organiseert dit jaar één openbare wijkraadvergadering op 23 april.

Voorafgaand en tijdens de openbare wijkraadvergadering melden zich ongeveer 70 wijkbewoners aan als lid van de vereniging wijkraad. Deze leden zullen circa viermaal per jaar een digitale nieuwsbrief ontvangen, een persoonlijke digitale uitnodiging voor het bijwonen van de openbare wijkraadvergadering, en worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan onderwerpen die spelen in de wijk.

Dit jaar vindt  bestuurlijk overleg plaats met een delegatie van het college van B&W op 2 oktober.  Tijdens het jaarlijks overleg kaart de wijkraad  de belangrijkste onderwerpen aan.

In december evalueert de gemeente en de wijkraad het WijkAanpakProgramma 2016-2017. De gemeente heeft besloten geen nieuw WAP meer te maken, dit gebeurt alleen als het nodig is, bijvoorbeeld bij grote wijzigingen in de wijk. 

De belangrijkste gespreksonderwerpen op de agenda van 2018 zijn:

·      Nieuwe basisschool

·      Bestemming oude basisschool

·      Toekomstvisie wijkraad “Wijkraad 2022”

·      Bomenkap oostzijde bosje van Vroom

·      Openbaar vervoer, Bereikbaarheid Brakkenstein, First en Last Mile Heyendaal

·      Aanleg extra hockeyveld

·      Parkeren

·      Omgevingswet

·      Wijk aanpak programma (inclusief evaluatie)

·      Mijn wijkplan

·      Tuk Tuk, Fietsplan “Fietsen alle jaren Nijmegen”

-      Bestuurlijk overleg B&W

 

Reguliere vergaderingen.

22 januari Bestuursvergadering.

12 februari Bestuursvergadering.

26 maart Bestuursvergadering.

23 april Openbare wijkraadvergadering.

28 mei Bestuursvergadering.

25 juni Bestuursvergadering.

24 september Bestuursvergadering. 

26 november Bestuursvergadering.

Publiciteit/Representatie.

De wijkraad Brakkenstein handhaaft de eigen Facebookpagina.

De wijkraad onderhoudt een eigen pagina op mijnbrakkenstein.nl. De vergaderingen worden hier aangekondigd.

In het wijkblad van januari stelt Annelies de Wildt zich voor en een artikel: Zicht op de wijkraad met als onderwerp de wijkraad: op naar 2022. 

In het april nummer staat een oproep de openbare wijkraadvergadering te bezoeken en stelt Rob van Westrienen zich voor.

Ter voorbereiding van de openbare vergadering in april 2018 maakt en verspreidt de wijkraad flyers op 1775 adressen. Daarnaast ontvangen de volgende mensen digitaal op naam een uitnodiging: wijkmanager Edwin van Haveren, wijkregisseur Inge van den Hoogen, wijkagent Jan van Uden, namens ZZG Rik Geerling, huisarts Paul Pulles.

In het wijkblad van juli verschijnt een impressie van de openbare wijkraadvergadering.

Drie bestuursleden bezoeken de open dag van de nieuwe basisschool.

Op 19 oktober verzendt de wijkraad de eerste nieuwsbrief.

Op 10  december vertegenwoordigen Annelies de Wildt, Stefan Daamen, Helga Ariaens en Henk Sikking de wijkraad op de Winterfair in Roomsch Leven. Ze weten op die dag 16 nieuwe leden te werven.

In het wijkblad van oktober een stuk over de update wijkschouw en mijnwijkplan, een interview met Stefan Daamen  en weer een “nieuws van de wijkraad”.

Financiën.

De wijkraad ontvangt dit jaar 1800 euro subsidie van de gemeente Nijmegen. 

De uitgaven betreffen  voornamelijk vergaderkosten, zaalhuur en publiciteitskosten (bijvoorbeeld het drukken van de flyer voor de openbare wijkraadvergadering).

 

 

Henk Sikking

Hermine Groenendaal.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.