De vergaderingen


Het bestuur vergadert ongeveer 6 x per jaar over onderwerpen die van belang zijn voor de wijk Brakkenstein. Minimaal 1 x per jaar organiseert zij een openbare wijkraadsvergadering. 1 x per jaar is er een algemene ledenvergadering.

U kunt contact opnemen met de Wijkraad via