Inhoud lidmaatschap


U kunt zich aanmelden via

  1. U ontvangt circa viermaal per jaar een digitale nieuwsbrief.
  2. U krijgt een persoonlijke digitale uitnodiging voor het bijwonen van de openbare wijkraadvergadering en voor de algemene ledenvergadering.
  3. U bent uitgenodigd een bijdrage te leveren aan onderwerpen die spelen in de wijk. 

Totaal aantal verenigingsleden per 8 juli 2021  is 105.