Mijnbrakkenstein.nl

Inloggen of inschrijven

Fouten in Activiteitenagenda en Belanrijke telefoonnummers van wijkblad oktoberIn het oktobernummer 2018 van het wijkblad zijn per vergissing een oude activiteitenagenda en een oude telefoonnummerlijst opgenomen. Dit is bij correctie van de drukproef niet gezien.

Wat betreft de activiteitenagenda:

  1. Stip Zuid is niet meer op dinsdag in BUUR, maar in het Hart van Hatert, zie Belangrijke Telefoonnummers
  2. KBO afdeling Brakkenstein stopt met haar activiteiten per 31 december 2018. Reden is tekort aan bestuursleden. KBO Nijmegen gaat  de organisatie van activiteiten overnemen. Voor informatie  zie  Belangrijke telefoonnummers


Wat betreft de belangrijke telefoonnummers:

Vandaag is op deze wijkwebsite de goede lijst geplaatst, onder Brakkenstein, zie Belangrijke telefoonnummers

Het telefoonnummer van de ZZG-zorggroep is hierin ook gecorrigeerd: (024) 3 665 777, vraag naar team Wijkverpleging Brakkenstein.

In het volgende nummer zullen we zorgen voor de juiste gegevens.